Co2-beleid

Duurzaamheid in de praktijk: onze inzet voor Co2-reductie

Bij 360Geo B.V. nemen wij onze verantwoordelijkheid als bedrijf serieus en willen we onze bijdrage leveren aan een duurzame toekomst. Daarom hebben wij ons gecommitteerd aan het verminderen van onze CO2-uitstoot en het implementeren van duurzame maatregelen. Om dit te borgen hebben wij ons op niveau 3 van de CO2 prestatieladder van SKAO gecertificeerd.

We hebben ons als doel gesteld om onze CO2-emissie met 10% per FTE te verminderen in gemiddeld zowel scope 1 als scope 2, te realiseren in 3 jaar (2023-2025) t.o.v het referentie-/basisjaar 2022. Hiervoor hebben we diverse initiatieven ontplooid, zoals het verduurzamen van onze kantoorlocatie en het beperken van vervoersbewegingen.

Op deze pagina willen wij u informeren over onze inspanningen en de resultaten die we tot nu toe hebben bereikt. U vindt hier onze CO2-Emissie-Inventaris en het Energie Management Actieplan, waarin we gedetailleerde informatie geven over ons totale verbruik, CO2-emissie en onze plannen om deze te reduceren.

Wij willen graag transparant zijn over onze prestaties en daarom zullen wij deze pagina regelmatig bijwerken met nieuwe ontwikkelingen en initiatieven. Wij geloven dat we samen een verschil kunnen maken in het verminderen van CO2-uitstoot en het bevorderen van duurzaamheid. Wij nodigen u dan ook uit om ons te helpen en uw ideeën en suggesties met ons te delen via het contactformulier op deze pagina.